Fjordtunet - en møteplass for alle  

Fjordtunets visjon er å formidle kunnskap gjennom opplevelser og motivere til å ta vare på havet, jorda, kroppen og hverandre.

Vi ønsker å dekke behov som møteplass, barnehage, dagsenter, helsesenter, ungdomsklubb, lagringsplass for gratis utlån av aktivitetsutstyr, og åpne opp dette unike området for hele byen.

Maritim barnehage 

Stiftelsen Bekkelagstunet har jobbet for å bevare barnehagen, og fikk enstemmig støtte i Bystyret for en permanent barnehage.

Bilder fra Fjordtunets aktiviteter

• Den midlertidige barnehagen opplever stor merverdi ved at Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafe har lavterskeltilbud i umiddelbar nærhet. Det gir barnehagen en unik mulighet til å benytte tilbudet ofte, og uten for mye planlegging.

• Med sjøen som nærmeste nabo er det viktig at barna får et naturlig forhold til å ferdes i og ved vann. Aktiviteter i tilknytning til fjorden, vanntilvenning, og fokus på maritim bærekraft, kan være en del av barnehagehverdagen.

Barne - og ungdomsklubb

Det er behov for et sted å «henge» etter skoletid, og for tilrettelegging av leksehjelp, klubb og arrangementer av og med barn og unge på kvelder og i helger.

• Skolekretsen har ingen felles møteplass. Etter 4. klasse er det ingen tilbud om tilholdssted. Mange unge trekker tidlig vekk fra nærmiljøet. 

• Fjordtunet er en god arena for lavterskelaktiviteter. I rapporten "Ung og aktiv i Oslo" i behovsplanen for idrett og friluftsliv, fremheves det å etablere uformelle ungdoms- og fritidshus med tilgjengelig utstyr og kompetanse som et viktig verktøy for å hjelpe ungdom inn i meningsfulle bevegelsesaktiviteter.

• Vi skal ha fokus på lek, spill, læring, aktiviteter og hyggelig samvær. 

Dagsenter

Fagpersoner mener Bekkelagstunet er meget godt egnet for dagsenter for personer med demens, eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre med spesielle behov. Områdets naturlige utforming som en sansehage med rekreasjonsmuligheter og et variert aktivitetstilbud, skaper gode arenaer for å styrke og forebygge ensomhet og ernæringssvikt.

• Det er et stort behov for et dagsenter i nærmiljøet.

• Det er ikke tilstrekkelig at disse tjenestene tilbys i øvre del av Bydelen. Det er ingen kollektivforbindelse opp til «høyden», og vei, jernbane og 110 høydemetre med bratt stigning, er en barriere både for eldre og barn som ønsker å benytte bydelens nåværende tilbud.


• Vi er inspirert av "danskestudien", der de har stor suksess med å tilrettelegge for gjensidig glede av hverandre på tvers av generasjoner. For eksempel ved at eldre hjelper til med lekser, mens ungdom viser hvordan man bruker ny teknologi eller hjelper dem som har en funksjonsnedsettelse. Eller de kan samarbeide om et teaterkonsept om okkupasjonstiden, reparere noe på verkstedet eller lage mat sammen med egendyrkede råvarer.

Helsesenter

Nærmiljøet trenger et helsesenter med et allsidig tilbud av tjenester.

• Det er en klar mangel på fastleger i bydelen vår og det vil forverres. For tiden finnes det 36 fastleger i bydelen. 30 av legene har fulle lister, noe som gir en lav andel åpne lister på 16,7 %.

• Stiftelsen Bekkelagstunet kontaktes stadig av helse- og omsorgstilbydere som ønsker å være en del av et helhetlig helsetilbud i nærmiljøet. Dette viser et marked for et tilbud med langt bredere funksjon enn det som finnes i dag. Helsetjenester som helsesøster, tannlege, fysioterapeut, frisør, ernæring og hudpleie kan inngå i helsesenteret.

• Det er ingen tilsvarende tilbud i «nedre del» av bydelen, og også her møter man problemet med mangelfull kollektiv forbindelse for å benytte seg av bydelens helsetjenester.

Bibliotek for historie og kultur

Det gamle biblioteksrommet i messa kan gjenskapes med utstillinger, bøker og bilder fra områdets unike historie.

• Området har særpreg og en unik historie som nærmiljøet har jobbet med å ta vare på og formidle. Vi ønsker å nå frem til enda flere og bruke nye former for formidling.

• Områdets og Ormsund leir sin historie kan formidles og kommuniseres gjennom utstillinger, foredrag, teater og arrangement. Nærmiljøet har mange engasjerte beboere med mye lokalkunnskap, og Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og historielag har også sagt seg villige til å bidra i dette arbeidet.

• Vi ønsker å utvikle digitale og virtuelle måter å fortelle historien på gjennom samarbeid mellom eldre som kjenner historien og unge teknologer fra barne- og ungdomsskolene i nærmiljøet. 

Urbant landbruk

Frodig økologisk kjøkkenhage på Bekkelagstunet

• Vi har skapt en frodig økologisk kjøkkenhage takket være støtte fra Bymiljøetaten og god hjelp fra skoleelever, barnehagene, studenter ved Urtehagen vgs, pensjonister og andre hageentusiaster.

• Formidling av respekt for råvarer, og viktigheten av å ta vare på jorda vår står i fokus.

• Suksessen med kjøkkenhagen viser den store gleden av å dyrke sammen og vi ønsker å videreføre dette til andre egnede steder på området.

Ernæring

Målet er å bedre barn og unges matvaner, og redusere matsvinn.

• Med god støtte fra Gjensidigestiftelsen tilbyr Bekkelagtunet kultur- og aktivitetskafe utendørs matkurs.

• Det er meget gode erfaringer med å bruke egendyrkede råvarer fra kjøkkenhagen i matlagingen, og kombinere naturopplevelser og aktiviteter med matglede.

• Fremover blir det familiekurs med restefest, hvor frivillige eldre skal dele sunne mattradisjoner. Gratis sunn snacks og leksehjelp står også på menyen.

• Forebygging av ernæringssvikt hos eldre ønskes også som en del av tilbudet.

• Konseptet ønskes videreutviklet og kan tilbys som en del av «den naturlige skolesekken», og være et tilbud til elever over hele byen. Suksessen til Geitmyra matkultursenter for barn viser det store behovet og nytteverdien til denne type konsept.