Fjordtunet frivillgsentral - en møteplass for alle  

Fjordtunets visjon er å formidle kunnskap gjennom opplevelser og motivere til å ta vare på havet, jorda, kroppen og hverandre.

Vi ønsker å dekke behov som møteplass, barnehage, dagsenter, helsesenter, ungdomsklubb, lagringsplass for gratis utlån av aktivitetsutstyr, og åpne opp dette unike området for hele byen.

I 2023 ble vi godkjent som frivilligsentral. Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn. 

Maritim barnehage 

Stiftelsen Bekkelagstunet har jobbet for å bevare barnehagen, og fikk enstemmig støtte i Bystyret for en permanent barnehage. Det er ennå ikke avgjort hvor den skal ligge og når den skal bygges.

Bilder fra Fjordtunets aktiviteter

• Den midlertidige barnehagen opplever stor merverdi ved at Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafe har lavterskeltilbud i umiddelbar nærhet. Det gir barnehagen en unik mulighet til å benytte tilbudet ofte, og uten for mye planlegging.

• Med sjøen som nærmeste nabo er det viktig at barna får et naturlig forhold til å ferdes i og ved vann. Aktiviteter i tilknytning til fjorden, vanntilvenning, og fokus på maritim bærekraft, kan være en del av barnehagehverdagen.

Barne - og ungdomsklubb

Det er behov for et sted å «henge» etter skoletid, og for tilrettelegging av leksehjelp, klubb og arrangementer av og med barn og unge på kvelder og i helger.

• Skolekretsen har ingen felles møteplass. Etter 4. klasse er det ingen tilbud om tilholdssted. Mange unge trekker tidlig vekk fra nærmiljøet. 

• Fjordtunet er en god arena for lavterskelaktiviteter. I rapporten "Ung og aktiv i Oslo" i behovsplanen for idrett og friluftsliv, fremheves det å etablere uformelle ungdoms- og fritidshus med tilgjengelig utstyr og kompetanse som et viktig verktøy for å hjelpe ungdom inn i meningsfulle bevegelsesaktiviteter.

• Vi skal ha fokus på lek, spill, læring, aktiviteter og hyggelig samvær. 


Helsesenter

Nærmiljøet trenger et helsesenter med et allsidig tilbud av tjenester.

• Det er en klar mangel på fastleger i bydelen vår og det vil forverres. For tiden finnes det 36 fastleger i bydelen. 30 av legene har fulle lister, noe som gir en lav andel åpne lister på 16,7 %. (Tall fra 2020)

• Stiftelsen Bekkelagstunet kontaktes stadig av helse- og omsorgstilbydere som ønsker å være en del av et helhetlig helsetilbud i nærmiljøet. Dette viser et marked for et tilbud med langt bredere funksjon enn det som finnes i dag. Helsetjenester som helsesøster, tannlege, fysioterapeut, frisør, ernæring og hudpleie kan inngå i helsesenteret.

• Det er ingen tilsvarende tilbud i «nedre del» av bydelen, og også her møter man problemet med mangelfull kollektiv forbindelse for å benytte seg av bydelens helsetjenester.

Formidlere for historie og kultur

Vi ønsker å formidle foredrag, utstillinger, bøker og bilder fra områdets unike historie.

• Området har særpreg og en unik historie som nærmiljøet har jobbet med å ta vare på og formidle. Vi ønsker å nå frem til enda flere.

• Områdets og Ormsund leir sin historie kan formidles og kommuniseres gjennom utstillinger, foredrag, teater og arrangement. Nærmiljøet har mange engasjerte beboere med mye lokalkunnskap, og Byantikvaren, Fortidsminneforeningen og historielag har også sagt seg villige til å bidra i dette arbeidet.

• Vi ønsker å utvikle digitale og virtuelle måter å fortelle historien på gjennom samarbeid mellom eldre som kjenner historien og unge teknologer fra barne- og ungdomsskolene i nærmiljøet. 

Urbant landbruk

Frodig økologisk kjøkkenhage på Bekkelagstunet. 


Vår frodige økologiske kjøkkenhage på Bekkelagstunet. skal nå gjenoppbygges etter at den ble fullstendig fjernet i forbindelse med det omfattende gravearbeidet for å fornye vann og kloakksystemet i Ormsund leir og områdene rundt. 


• Vi har skapt en frodig økologisk kjøkkenhage takket være støtte fra Bymiljøetaten og god hjelp fra skoleelever, barnehagene, studenter ved Urtehagen vgs, pensjonister og andre hageentusiaster.

• Formidling av respekt for råvarer, og viktigheten av å ta vare på jorda vår står i fokus.

• Suksessen med kjøkkenhagen viser den store gleden av å dyrke sammen og vi ønsker å videreføre dette til andre egnede steder på området.

Ernæring

Målet er å bedre barn og unges matvaner, og redusere matsvinn.

• Med god støtte fra Gjensidigestiftelsen har Fjordtunet frivilligsentral hatt en rekke utendørs matkurs.

• Det er meget gode erfaringer med å bruke egendyrkede råvarer fra kjøkkenhagen i matlagingen, og kombinere naturopplevelser og aktiviteter med matglede.

• Fremover blir det familiekurs med restefest, hvor frivillige eldre skal dele sunne mattradisjoner. Gratis sunn snacks og leksehjelp står også på menyen.

• Suksessen til Geitmyra matkultursenter for barn viser det store behovet og nytteverdien til denne type konsept.