Hva skjer på Fjordtunet?

Her legger vi ut alle aktiviteter som arrangeres på og rundt Fjordtunet. Her kan du også finne ut hva du er interessert i å delta på eller hjelpe til med.

KUNSTKURS MED TEGNEGURO

Har barna dine en liten kunster i seg? Har de et ønske om å lære grunnteknikker innen maling?

Kom på 3 dagers kurs for barn på Fjordtunet og lær om hvordan man blander farger, teste ut både akvarell, akryl og tegning. 

Kurset avsluttes med vernissage og fremvisning av barnas innrammede kunst på Fjordtunet.

Sted: I Messa på Fjordtunet

Dato: Mandag 17/4, 24/4 og 8/5

Tid: Kl.16.00. Varighet for hvert kurs: ca 2 timer

Pris: 1000 kr. Dette inkluderer kursavgift, alt materiell og sunn snacks alle kursdager

På våre arrangementer har vi også fripass hvis det er ekstra trange tider. Ta kontakt så ordner vi det. Alle som vil skal med! ❤️ Send en mail til post@fjordtunet.no for påmelding.

Vi sees! 🎨


VELKOMMEN TIL JULEVERKSTED!

Fjordtunet/Fjordskolen i samarbeid med Redd Barna ønsker velkommen til juleverksted i Messa på Bekkelagstunet søndag 28.november.

Vi skal lage julegaver, julepynt, julegodt, julekort og egne gaveposer du kan ta med deg hjem.

Det blir også offisiell åpning av fjordlavvoen som skal feires med musikk, servering av grøt, gløgg og pepperkaker.

Arrangementet er gratis.

Velkommen til en hyggelig førjulsfeiring på Fjordtunet! Håper vi sees!

Gode nyheter om Fjordtunet, og vår nye viktige satsning, Fjordskole

Kjære naboer, trofaste hjelpere, fjordfolk og støttespillere!  

Fjordtunet får tilbake "Messa" på Bekkelagstunet 01.04 og det betyr at vi endelig kan begynne å pusse opp dette historiske lokalet til å bli en møteplass for alle, et sambrukslokale for hygge, undervisning og omsorg- og fritidstilbud. På sikt, når nødvendige godkjenninger og arbeid er på plass, også en kultur- og aktivitetskafé.

Etter over fire å med frivillig arbeid gjennom Fjordtunet har vi sett en økende interesse fra ulike miljøer for aktiviteter og prosjekter knyttet til klima, miljø og fjordens tilstand. Vi har sett behov for et bedre koordinert samarbeid mellom organisasjoner og prosjekter, for å ta ut synergier og utnytte ressurser til felles glede. Sammen med våre meget dyktige samarbeidspartnere har vi etablert Fjordskole, et ideelt selskap som bygger en aktiv læringsarena i og ved Oslofjorden. Den har lokaler hos Fjordtunet på Bekkelagstunet.

Under følger informasjon om bakgrunn, dagens situasjon, pågående prosesser og planer fremover. Vil du være med så heng på. Bli med på å skape det nærmiljøet du drømmer om!  

Bakgrunn og politikk    

 • Stiftelsen Bekkelagstunet ble opprettet av de tre lokale velforeningene for å få medvirkning i forhold til ivaretakelse, drift og videreutvikling av Bekkelagstunet og de tilgrensende områdene.
 • Stiftelsen Bekkelagstunet har som mål at skolekretsen (Ulvøya, Ormøya, Malmøya, Nedre Bekkelaget og Bekkelagsskråningen) skal få dekket primærbehov, og få et nærtilbud av servicetjenester som helsesenter, møteplass, dagtilbud for eldre, fritidstilbud, barne- og ungdomstilbud og ny barnehage. Barnehagen stod i fare for nedleggelse, men vi fikk enstemmig vedtak i Oslo Bystyre for ny, permanent barnehage på Nedre Bekkelaget.
 • Stiftelsens hovedfokus har vært å synliggjøre området, behov og potensiale for Oslo kommune, så de ser verdien av å bruke ressurser på å utarbeide en helhetlig plan for videreutvikling av området.
 • Oslo kommune har besluttet kjøp av Bekkelagstunet, og bekreftet at det skal sees helhetlig på området. Selve kjøpet er ikke gjennomført, men prosessen er i gang. EBY (Eiendom og byutviklingsetaten) leder prosessen for fremtidig bruk under byråd for byutvikling (MDG).
 • Stiftelsen Bekkelagstunet har levert inn et konkret forslag for fremtidig bruk av området "Sambrukstun ved fjorden", som sammenfaller godt med Kulturetaten og Bymiljøetatens innmeldte behov.

Fjordtunet   

 • Stiftelsen Bekkelagstunet og den frivillige foreningen Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé, står sammen om konseptet Fjordtunet. Fjordtunet er et fellesnavn på aktivitetene på Bekkelagstunet, Bekkelagsbadet og sjøområdene i Ormsund.
 • Fjordtunets visjon er å formidle kunnskap gjennom opplevelser og motivere til å ta vare på havet, jorda, kroppen vår og hverandre.
 • Foreningen har solide samarbeidspartnere, har mottatt økonomisk støtte av blant annet Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen, KORO, Bydel Nordstrand og Bymiljøetaten Spirende Oslo til øremerkede aktiviteter og utstyr, men ikke til drift.
 • Fjordtunet er ideell virksomhet, basert på frivillig innsats. Det er ikke hentet ut lønn for de fire årene det er arbeidet med å bygge opp konseptet.
 • Fjordtunet har hatt/har aktiviteter som kurs i urbant landbruk, småkrypskole, utendørs matkurs i kul, sunn mat og restefest, miljøshow, trening, yoga, verksted, utstillinger, og musikkundervisning for å nevne noe. Nå planlegges flere piloter med fokus på fjord og vanntilvenning og andre hyggelige arrangement for store og små.

Messa og biblioteket   

 • Foreningen har leiekontrakt på det opprinnelige messelokalet og biblioteket på Bekkelagstunet, men i påvente av istandsetting av egnede lokaler har vi til nå hovedsakelig hatt utendørs aktiviteter.
 • Fjordtunet disponerer nå «biblioteksrommet» og grovkjøkkenet. Vi har mottatt penger av bydelen og Nordstrand Blad til å pusse opp til nærmiljøaktiviteter for alle aldre. Åpningsarrangementet var naturjuleverksted med over 150 besøkende. Rommet har vært flittig brukt siden da, men grunnet Covid 19 har en del av de planlagte aktivitetene blitt satt på vent.
 • Fra 01.04 får vi endelig tilbake "messa". Den er i dårlig forfatning, og må pusses opp. I første fase ønsker vi å istandsette det til et sambrukslokale for undervisning, faste og tilfeldige møter, et sted å henge for liten og stor med aktiviteter, undervisning, underholdning og enkel servering.
 • På sikt, når nødvendige godkjenninger og arbeid er på plass ønsker vi å etablere en kultur- og aktivitetskafé i sambruk med undervisning, omsorg- og fritidstilbud.

Fjordlavvoen   

 • Fjordtunet fikk støtte av Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen og Opsahl Bolig til å utvide nærmiljøtilbudet med en sikker helårs fjordlavvo med bord, benker og ovn. Den tilfører konseptet en viktig aktivitetsarena og stimulerer til felleskap ved fjorden.
 • Fjordlavvoen er allerede svært populær og brukes hyppig, spesielt av de yngste i nærmiljøet gjennom skolen og barnehagen, til piknik, lesestund, lek og musikk. Fridykkerne til Spearos Oslofjord bruker den som skifte og møtested. Det har også vært gitarundervisning for pensjonister og andre sosiale sammenkomster.
 • Den vil være åpen for nærmiljøet til å fylle med ønskede aktiviteter. Initiativtaker er da ansvarlig for arrangementet, men foreningen kan stille bålpanne, grill og aktivitetsutstyr til rådighet.
 • Flere har ytret ønske om en fast dag i uken hvor man kan spise hverdagsmiddag sammen i lavvoen, messa eller hagen. Dette er en lavterskelordning som det hadde vært hyggelig å få til når det er tillatt å samles igjen.

Hagen   

 • I kjøkkenhagen har foreningen over 40 pallekarmer. Hagen er åpen for alle.
 • Det dyrkes grønnsaker, urter og blomster og arrangeres workshops sammen med de lokale barnehagene og skolen.
 • Vi har søkt om mobile plantekasser til egen skolehage
 • Frivillige som ønsker å få egen pallekarm til å dyrke i foreningens hage, mot å vanne eller hjelpe til i hagen, ta gjerne kontakt. Det er fremdeles noe jord og endel frø til overs til hageglade naboer.
 • Det planlegges dyrkekurs til våren med inspirerende kursholder

Fjordvogna   

 • Fjordvogna er gitt i støtte av Gjensidigestiftelsen som grovkjøkken til kursene Fjordtunet holder i kul, sunn mat og restefest. Den er malt av Zofia Jakubiec og brukes til daglig som matvogn på Bekkelagsbadet.
 • Oslo Havn KF har sagt ja til å fornye kontrakten for Fjordvogna videre.
 • Fjordvogna går inn i sin tredje sesong, og driftes for andre sesong av Heidi Johnsrud fra Ulvøya. Den har vært åpen hver dag siden april.
 • Vi får veldig gode tilbakemeldinger på Fjordvogna, spesielt at den er helårsåpen med forutsigbare åpningstider. Det er mange som setter pris på denne møteplassen, spesielt i disse dager.
 • Eventuelt overskudd i Fjordvogna vil gå tilbake til videreutvikling og aktiviteter for liten og stor i regi av Fjordtunet.

Fjordskolen    

 • Etter over fire år med frivillig innsats for å skape Fjordtunet, ser vi behovet for å løfte og videreutvikle deler av arbeidet. Vi har gått sammen med erfarne og dyktige medstiftere og etablert et ideelt AS, Fjordskole:
 • Fjordskolen ønsker å legge til rette for aktiviteter og prosjekter knyttet opp mot de nye læremålene, vanntilvenning, klima, miljø og fjordens tilstand. Det er et stort behov for et bedre koordinert samarbeid mellom organisasjoner og prosjekter for å utnytte ressurser til felles glede og kunne ta ut synergier. Vi vil tilrettelegge for et sted for samskaping, tverrfaglig kunnskapsdeling, effektiv ressursutnyttelse og forskning. Se www.fjordskole.no for mer info.
 • Dette vil innebære noe økt aktivitet i Ormsund, men av den gode sorten. Det omhandler marinvennlig adferd og vanntrygghet i samarbeid med solide, seriøse aktører som NIVA (Norsk institutt for vannforskning), Sabima (Samrådet for biologisk mangfold), Lambertseter svømmeklubb og Redningsselskapet. Nedre Bekkelaget Skole er veldig engasjerte og deltar på flere prosjekter og piloter. Til nå har aktivitetene hovedsakelig vært en del av undervisningen på dagtid og følger skolekalenderen.
 • Fjordskolen skal ha base i fasilitetene foreningen disponerer på Bekkelagstunet. Sambruket med Fjordskolen gjør det mulig med istandsetting og bruk av fasilitetene til glede for alle i nærmiljøet. Vi legger til rette for undervisning og workshops i regi av Fjordskolen i sambruk med Fjordtunets øvrige aktiviteter, og på sikt også kafedrift.

Veien videre  

 • Nå skal fremtiden til Bekkelagstunet og omegn snart avgjøres. Det er derfor veldig viktig at nærmiljøet i tiden fremover viser et stort engasjement for å sikre medbestemmeleserett over området som er selve hjertet i vårt lokalsamfunn.
 • For å fortsette arbeidet med synliggjøring av behov, potensiale og   gjennomføringsevne, trengs flere med kompetanse innen alt fra vaffelrøre, til vanning av hagen, administrasjon, hammerslag og voksehjelp ved arrangement. All hjelp er kjærkomment.

Dersom du ønsker å støtte dette frivillige arbeidet økonomisk, så blir vi så glade, så glade. Fjordtunet Vipps 565271 eller Fjordskole Vipps 658003.   

Kontakt:

Karin Beate (KB) Nøsterud B. / Tillik M. M Haustveit

post@fjordtunet.no / post@fjordskole.no

Følg oss gjerne på:  

www.fjordtunet.no

www.fjordskole.no

FB: fjordtunet

FB: fjordskole

Insta: fjordtunetormsund

Insta: fjordskole 


Vi innkaller til informasjonsmøte så snart det er lov igjen. I mellomtiden møtes vi gjerne med god avstand ved Fjordvogna, Fjordlavvoen eller i kjøkkenhagen for en prat. Vi sees!  


Åpen Fjordlavvo sommer 2020

I uke 32 og 33 blir det åpen Fjordlavvo på Fjordtunet!
Sammen med ungdommer fra Bydel Nordstrand skal vi legge til rette for fine dager ved fjorden.
Fjordlavvoen og kjøkkenhagen vil være åpen hver dag fra kl. 11 til kl. 14 for gratis lavterskelaktiviteter. Det vil være utlån av aktivitetsutstyr (Møller Ryen har gitt oss en stor kasse full av spill og annet gøy), hobbysaker til naturverksted, hagestell- og smak, snekring, fine naturbøker, sunn snacks og hyggelig selskap. 

Hver dag vil vi også ha en organisert aktivitet:
03.08 Introklasse Yoga med Yoga Elin Studio
04.08 Marin kunstworkshop med Zofia Jakubiec - marine smykker
05.08 Snorkelsafari i Ormsund med Spearos Oslofjord - finne skatter til marin kunstworkshop
Påmelding kreves: https://www.spearos.no/kalender-1/2018/8/25/snorklesafari-for-barn-p-sjholmen-3lel3?fbclid=IwAR1LmTlyPtW6hf6erp79-Uzjzu89dvLbMnQ9LDaujRz8igsl6oOXSp6dajo
06.08 Marin kunstworkshop med Zofia Jackubiec og skatter fra Ormsund.
07.08 Tråbåttur rundt Ormøya med Fjordpedal
10.08 Introklasse Yoga med Yoga Elin Studio
11.08 Natur- og snekkerverksted
12.08 Natur- og snekkerverksted
13.08 Tråbåttur rundt Ormøya med Fjordpedal
14.08 Hagemagi
Alle aktiviteter er gratis takket være våre fantastiske frivillige, støttespillere og Bydel Nordstrands grønne midler. Hvis du ønsker å delta på faste aktiviteter, er det viktig å møte presis. Ellers er lavvoen og hagen åpen fra kl. 11 til kl. 14, så da er det bare å komme og gå som man vil. Vi følger Koronarestriksjoner, og vil benytte uteområdet aktivt. Kle deg derfor etter været.

Vi gleder oss, velkommen!


Klar, ferdig, spill! Gitarkurs med Ivar Hovden

Går du med en drøm om å kunne spille gitar, men aldri tatt steget fordi du tror det er for vanskelig eller tidkrevende? Ivar Hovden kan lære deg å spille gitar på ett kvarter med én finger og to grep.

Å spille gitar er en fantastisk ting å kunne. Mitt mål er å gi barn og voksne lyst til å lære å spille gitar og oppleve mestring, gjennom å fjerne myten om at det er vanskelig å komme i gang. Jeg har gjort det så enkelt at alle kan få det til, på veldig kort tid. Det handler om å senke terskelen, bruke enkle metoder og begynne i det små. 

Ivar Hovden


Ivar Hovden har jobbet som profesjonell musiker i band som New Jordal Swingers og Beatniks, og har lang erfaring som kursholder for barnehageansatte innen musikk og en rekke pedagogiske aktiviteter.

Sted: Bekkelagstunet

Tid: Etter avtale. Gjerne dagtid 

Kontakt for mer informasjon: ivarhovden@gmail.com eller post@fjordtunet.no


Fjordvogna åpner for sesongen!

I år ( 2020) er det Heidi Svang Johnsrud som skal stå for drift og salg av deilig hjemmelaget mat fra Fjordvogna på Bekkelagsbadet. Vi gleder oss!

Som Ulvøyboer og forkjemper for et spirende og inkluderende nærmiljø er det meg en stor glede å få lov å fremme et serveringstilbud for både fastboende og besøkende i området. Jeg drives av å samle mennesker og skape verdifulle øyeblikk. Over en kopp kaffe og en vaffel på brygga pleies gamle- og inngås nye vennskap. En is i skyggen kjøler ned en varm sommerkropp. Potetsalaten metter sultne lunsjmager eller nytes som tilbehør til grillmaten. Som amatørkokk og matelsker er jeg tilhenger av rustikk og smaksrik mat med ujålete preg. Min kjepphest er å redusere matsvinn til et minimum, og mottoet er helt enkelt: «Bruk opp alt!». Ved å følge kloke bestemødres råd, samt våge å bruke fantasien og tørre å leke med maten, kan vi videreformidle en bærekraftig holdning til matforbruk ovenfor våre etterkommere. 

Velbekomme!

Fjordvogna har vi fått i støtte fra Gjensidigestiftelsen. Den brukes som grovkjøkken for utendørs kurs i kul, sunn mat og restefest. 

I sommersesongen har vi avtale med Oslo Havn om servering på Bekkelagsbadet. Overskudd vil gå til videreutvikling av Fjordtunets prosjekter, aktivitetsutstyr og flere kurs og aktiviteter for liten og stor. 

Åpningstider: I helgen 2-3.mai vil Fjordvogna være åpen fra kl 12-17. Vi oppdaterer informasjonen så fort sesongens åpningstider er klare.

Korona: Det er viktig å holde god avstand og ta hensyn til smittevernreglene. Følg skilt og markeringer utenfor vogna. Av hensyn til smittebegrensning må vi dessverre utsette gratis utlån av aktivitetsutstyr.

Kontakt: post@fjordtunet.no

Vi sees på Bekkelagsbadet!


Hjemmelaget middag på døra

Nå som hverdagen er litt annerledes, og for enkelte nokså travel, ønsker vi å levere sunn og hjemmelaget middag til de som trenger hjelp eller bare vil unne seg litt ekstra .

Onsdag 08.04.20 kan du få levert en kremet kyllinggryte med ris til 100 kr per porsjon inkludert levering. En porsjon er 0,5 liter gryte inkludert ris. Maten tilberedes og pakkes på kjøkkenet til Villa Lilleborg i henhold til Mattilsynets regler.

Middagen blir levert i tidsrommet 16.30-17.30, du får en sms når den står på trappa.

I første omgang lager vi opptil 30 middagsporsjoner. Det blir første mann til mølla da dette er et prøveprosjekt, og leveringsadresse må være Nedre Bekkelaget og øyene. For påmelding, gjør følgende:

1. Vipps for antall porsjoner til #565275 innen MANDAG 6 april kl 13.00. Bestillingen er bindende.

2. Ta screenshot av bekreftelsen på vippsbetalingen, påfør leveringsadresse og send mms til: 91637061, Heidi Svang Johnsrud.

3. Du får bekreftelse på sms at bestillingen er mottatt. Blir det mot formodning stor pågang og du ikke blir blant de 30 porsjonene vi har kapasitet til i denne omgang, vippses du straks tilbake.

Kjenner du noen som antagelig kunne tenke seg dette, men som ikke får det med seg på sosiale medier, vær gjerne behjelpelig.

Vi håper dette kan bidra til litt hverdagshygge!


The North is a song

Logren & Skriver ønsker velkommen til en intim og koselig kveld med gammel og ny nordisk folkemusikk.

Logren & Skriver vil fremføre en rekke folkesanger fra Norden, spilt med enkelhet, klarhet og tilstedeværelse. 

Duo Logrén & Skriver har spilt konserter og gjort workshops for både voksne og barn i Finland, Norge og Danmark.

Karoline Skriver er en dansk musiker. Hun har undervist, komponert og spilt i en rekke forskjellige orkestre og prosjekter i Europa. 

Lassi Logrén er en finsk musiker. Han har opptrådt i over 30 land og spilt inn over 50 plater. Han opptrer med mange band, inkludert det finske folkemusikkbandet Värttinä. 

Det blir servert en liten forfriskning.

Konserten er gratis, men støtt oss gjerne med 100 kr ( vipps 90757137 )

Kontakt: lassi.logren@gmail.com

Sted: I det gamle «Biblioteket» på Bekkelagstunet (Ormsundveien 16A)

Tid: Lørdag 14. mars kl 19:00Julegrantenning

Velkommen til julegrantenning på torget første søndag i advent - 1. desember klokken 17.00. Vi synger julesanger og tenner lysene sammen med Nedre Bekkelaget skolemusikkorps.

Nissen kommer selvsagt i båt, og har med seg godteposer til de små. Gløgg og pepperkaker til alle.

Etter julegrantenningen er det fakkeltog opp til kirken, hvor korpset har adventskonsert sammen med Big Boss band klokken 18.00.


NB! Vi setter opp sperrebånd ned til sjøen. Ingen barn skal ned på brygga. Pass på barna og ta hensyn! Det er mørkt og selv om vi helst ser at ingen kjører forbi, eller parkerer på torget får vi ikke stoppet trafikken helt.


Juleverksted på Bekkelagstunet

Fjordtunet inviterer til juleverksted. Kom i julesteming, finn roen og lag dine egne julekort i hyggelig selskap. Vi skal også feire at vi endelig har fått vårt eget lokale. Amanda fra Fjordvogna kommer med julesnacks. Kommer du?

Sted: I det gamle "biblioteket" på Bekkelagstunet

Tid: Søndag 8.desember. Følg med for mer informasjon om tidspunkt"Dressing The Moment" 

Zofia Jakubiec inviterer til utstilling av prosjektet "Dressing The Moment" på Bekkelagstunet. Arbeidet består av tekstiler, tegninger og video. Som kostymedesigner og profesjonell danser utforsker Zofia Jakubiec forholdet mellom bevegelse og materialitet i rom, noe hun selv definerer som "kinespheric costume"


Kinespheric kostyme er en måte å betrakte koreografi i forhold til kostymedesign. Med min bakgrunn som danser og kostymedesigner ønsker jeg å utforske nye definisjoner av kostymet og hva det kan være i forhold til rom, koreografi og kropp. Jeg håper å utfordre den etablerte definisjonen av hva kostyme er. Kan det være scenografi eller kun plagg på kropp?

Zofia Jakubiec


Sted: I det gamle "biblioteket" på Bekkelagstunet

Tid: Søndag 27..oktober fra kl. 18.00-21.30

VELKOMMEN!


Gjenbruksmarked for barn

Har du klær du gjerne vil la gå i arv? Har du fine skatter du gjerne vil bytte bort? Har du nye ting, gamle leker og barnebøker du gjerne skulle ha solgt slik at andre kan bruke det?

Fjordtunet inviterer naboer og venner til sitt første marked for gi bort, bytte og salg av klær og ting, denne gangen først og fremst til barn.

Vil du eller ditt barn ha en «bod» på markedet, så bestill plass ved å sende mail til post@fjordtunet.no. 

Vi legger til rette på Fjordtunet etter beste evne. Vi ønsker at barna kan ha en egen liten avdeling der de kan selge/bytte/ gi bort sine ting.

Det vil bli salg av middagsmat, drikke og annet snacks, slik at hele etter- middagen kan brukes på tunet!

Sted: I Norsk Folkehjelp sine lokaler og det gamle "biblioteket" på Bekkelagstunet

Tid: Torsdag 24.oktober fra kl. 16.00-19.00

Tema: Gi bort, bytte, salg av klær og ting til barn


Bli med på konsert!


Eplepressing på Fjordtunet

Har du epler eller pærer til overs? Lever dem gjerne til oss i hagen på Bekkelagstunet! Neste uke er det tid for årets pressing av @Fjordtunets hjemmelagede juice, laget av kortreist frukt med hjelp fra barnehagebarn og barneskoleelever. Kom gjerne innom for en smak 🍎Kunstverksted i hagen

3. klasse ved Nedre Bekkelaget skole kommer til hagen på Bekkelagstunet for å male grønnsakskasser sammen med Fjordtunets multikunstner Zofia Jakubiec. Du er velkommen til å sette ditt personlige preg på en pallekarm, drikke en kopp kaffe eller hjelpe elevene. 

Sted: Hagen på Bekkelagstunet

Tid: Torsdag 12.sept kl. 10.30-13.00

Tema: Blomster og bier


Nærmiljødag!


Fjordvogna åpner på Bekkelagsbadet

Vi har fått matvogn av Gjensidigestiftelsen til utendørs matkurs for barn og unge. Multikunstner Zofia Jakubiec har stått for den eventyrlige utsmykningen. I sommer skal vogna være åpen for alle, og vi er så glade for å ha fått Amanda Knudsen med på laget. Hun skal servere is, te, kaffe og deilig hjemmelaget mat. Et eventuelt overskudd vil gå til å arrangere flere kurs, tilby gratis utlån av aktivitetsutstyr, og til videreutvikling av konseptet vårt til glede for små og store.    

Amanda elsker å bruke sesongens råvarer og blir veldig glad for tilbakemeldinger, ønsker og inspirasjon til nye retter. Og hvis dere har grønnsaker, frukt og urter i hagen dere ikke får brukt, så si i fra, så kan hun kanskje lage noe godt av det også.

Jeg er en australsk dame fra Melbourne, som har bodd i Norge i 10 år.
Mammaen min lærte meg å bake Pavlova da jeg var 5 år. Det var min første erfaring med baking, og et av mine beste barndomsminner.
Min drøm er å spre så mye glede som mulig gjennom maten min. Å gjøre andre glade, gjør meg glad. Jeg skal lage fersk mat hver dag, noe søtt, noe salt, alt skal smake godt!                                         

Vi sees på Bekkelagsbadet!  

Sommerhilsen fra Amanda


Yoga med Elin

Velkommen tilbake til yoga med Yoga Elin Studio på Fjordtunet i august!

Jeg har nå gleden av å tilby klasser på Villa Lilleborg og starter med utendørsklasser i hagen nå i august. (Vi har et ledig rom i vognremiss bygget ved villaen til disposisjon ved evt dårlig vær : )

I disse klassene vil jeg ta deg gjennom en energigivende og velbalansert kveldspraksis, med ekstra fokus på pusteøvelser og meditasjon for indre klarhet og ro, og oppmerksomhet på sammenhengen mellom oss selv og naturen rundt oss. Alle med og uten yoga-erfaring er velkomne. Ta med egen matte etter behov.

Drop-in med påmelding via facebook: https://www.facebook.com/FjordtunetYoga/

Pris: 210,- per gang (Vipps til Yoga Elin Studio i forkant av klassen)

Hjertelig velkommen til yoga - ta gjerne kontakt på melding om du trenger mere informasjon.

- Elin 🙏✨🌼

Spearos Oslofjord

Fridykkerklubben Spearos har klubblokaler på Bekkelagstunet og bruker Ormsund aktivt til snorkling og fridykking. Klubben har som mål å stimulere til aktivitet, spre glede, fremme kunnskap om havet og bidra til et sunt og godt felleskap for alle som er interessert i det flytende element. De har flere sertifiserte og kunnskapsrike instruktører med forskjellige bakgrunner, som kan holde kurs innen alt fra fridykking, marinbiologi, badevaktkurs og undervannsfoto. Disse vil påse at sikkerheten, hyggen og utbyttet av aktivitetene bevares.

Klubben sikter seg nå i stor grad inn mot arbeid med barn og unge. Høsten 2018 startet de opp gruppen Spearos Oslofjord unge fridykkere. Der jobber de med å bygge opp en aktiv gruppe med unge fridykkere fra 7-15år, hvor mestring, hygge og trygghet i og med vann er viktig

Klikk her for mer info 


Dugnad og åpent hus i hagen

Hagen er for alle! Stikk gjerne innom og stell og smak, eller kom og bli med på felles arbeid.

Hver onsdag fra 09.00 til 13.00 har vi åpent hus for alle som har lyst til å ha rolle i utviklingen av Fjordtunet. Vi sitter i hagen hvis været tillater det. Kom gjerne innom. Alle er hjertelig velkommen!


Åpning av Bekkelagsbadet og Fjordtunet