Fjordtunets historie og samarbeidspartnere

Stiftelsen Bekkelagstunet representerer de tre lokale vellene, Malmøya vel, Ulvøy vel og Selskapet til Bekkelaget vel, i kampen om medvirkning til Bekkelagstunets fremtid. 

Historisk sett har Bekkelagstunet blitt dårlig forvaltet og bygningsmassen har forfalt. Stiftelsen jobber for å få påvirkning over området, og for å sikre fremtidig ivaretakelse. Vi ønsker å dekke noen primærbehov i nærmiljøet og Bydel Nordstrand som barnehage, helsesenter og en møteplass for alle. Samtidig ønsker vi å utvikle denne kulturhistoriske perlen, og binde Bekkelagstunet, Bekkelagsbadet og sjøen sammen til et helhetlig område. 

Stiftelsen er allerede aktiv på Bekkelagstunet gjennom Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé. Den ideelle foreningen har utspring i stiftelsens formål om å skape en etterlengtet møteplass i nærmiljøet, og jobber aktivt med å skape en grønn og samlende møteplass for å bedre barn, unge og eldre sin hverdag. Fokuset er på aktiviteter, helse og mestring på tvers av generasjoner og bakgrunn. Oslo Havn har lovet å utbedre og sikre det aktuelle bygget for møteplassen. Denne prosessen har dessverre tatt mye lengre tid enn først forespeilet. Til tross for de store forsinkelsene er Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé i gang med et pilotprosjekt med nabolagshage, utendørs matkurs, trening og arrangementer. Konseptet er kun i startfasen, men suksessen til nå bekrefter behovet i nærmiljøet for dette tilbudet, og potensialet er stort. Det håper vi sentrale beslutningstakere merker seg, slik at vi får fortsette å videreutvikle tilbudet til å bli det nærmiljøet trenger.

Områdets historie 

Ormsund leir/ Bekkelagstunet/ Truppenlager Bekkelaget er Oslos eneste gjenværende tyskerleir av opprinnelig 58 leire. Leiren ble bygget av sovjetiske og norske krigsfanger.

Etter krigen ble leiren gjort om til Skibsfartens internat, og kantine- og kontorbrakkene ble gjort om til smie og verksted for Skibsfartens Arbeidsgiverforening. I kasernene bodde først elever fra Oslos maritime skoler, senere huset de arbeidsløse sjømenn og hjemvendte krigsseilere.

Status

Den 14. desember 2018 ble alle bygningene fredet av Riksantikvaren.

Oslo Havn KF (HAV) har besluttet å selge Ormsund leir. Oslo kommune har bekreftet kjøp, men det er ikke gjennomført.

Vi jobber aktivt for medvirkning i fremtidig arealbruk.  

Samarbeidspartnere

Stor takk til våre samarbeidspartnere Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Bydel Nordstrand, Oslo Kommune Bymiljøetaten, Spearos Oslofjord, Hoi! Oslo, Urtehagen Omsorgssenter, Norsk Folkehjelp Oslo, Opsahl Gruppen, Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019, KORO, KuttMatsvin2020.